ناز و ادای تو را در جان بگیرم
از ولی


Nazo Aday Tura Dar Jan Begiram
by Valy


Back To Lyric