پيری رسيد و فصل جوانی
از احمد ظاهر


Piri Rasido Fasle Jawani
by Ahmad Zahir


Back To Lyric