موج خزر از سوگ
از ظاهر هویدا


Mawj Khazar Az Soug
by Zahir Howaida


Back To Lyric