گل به دامان تو ام
از احمد ولی


Gul Ba Damane Tu Am
by Ahmad Wali


Back To Lyric