گل به دامان تو ام
از هنگامه


Gul Ba Damane Tu Am
by Hangama


Back To Lyric