از دل من رفته ای بیرون
از ظاهر هویدا


Az Dil Man Raftai Biron
by Zahir Howaida


Back To Lyric