کله ها خالیست خالی آدم دانا
از استاد ترانه ساز


Kalaha Khalist Khali Adam Dana
by Ustad Taranasaz


Back To Lyric