• Albums
  • Lyrics (40)

ستاره جان ستاره
از ولی


ستاره جان ستاره
دلم آروم نداره
کجا رفتی ز پیشم
دلم میل تو داره
ستاره آی ستاره
دلم آروم نداره
کجا رفتی ز پیشم
دلم میل تو داره
آخ دلم میل تو داره

لب دریا نشستم
تک و تنها نشستم
به امیدی که آیی
به پیش من دوباره
ستاره یار مایی
دل و دلدار مایی
به شبهای جدایی
تو تنها یار مایی
تو تنها یار مایی

ز ما یارا ز ما یارا ز ما یارا ستاره
ز ما یارا ز ما یارا ز ما یارا ستاره

ز ما شایسته شایسته شایسته ستاره
ز ما شایسته شایسته شایسته ستاره

ز ما یارا ز ما یارا ز ما یارا ستاره
ز ما یارا ز ما یارا ز ما یارا ستاره

ز ما شایسته شایسته شایسته ستاره
ز ما شایسته شایسته شایسته ستاره