• Albums
  • Lyrics (40)

زدی آتیش به دلم
از ولی


زدی آتیش به دلم
زدی آتیش به دلم اما هنوز دوست دارم
اگه از جاده بیای
اگه از جاده بیای پاتو رو چشام می ذارم
اگه باز یه بار دیگه

اگه باز یه بار دیگه به من بگی دوسم داری
عکستو به جای ماه
عکستو به جای ماه تو دل شبهام می ذارم

این لبای عاشقم ببین چقدر تورو می خواد
این چشای دربدرم ببین فقط تورو می خواد
اگه از پیشم بری تو منو تنها بذاری
تو شبای بی کسی دیگه عاشق نداری
دیگه عاشق نداری

اینجوری ناز نکن قهر نکن از من طلب پرواز نکن
قصه قشنگ عشق و عاشقیتو تو دلم باز نکن
می دونی دوست دارم خیلی زیاد
انقدر اخم نکن بهت نمیاد
از محبت دروغی به من ابراز نکن
به من ابراز نکن

Zadi Atish Ba Dilam
by Valy