• Albums
  • Lyrics (4)

مرا عاشق تو كردي
از فردین فریاد


مرا عاشق تو كردي اي نگارم
دل ام را برده ي و دل بيقرارم
همه غم هاي عاشقان دنيا
بدست من سپردي روزگارم

مقبوله مقبوله موهايش
افتاده تا شانه هايش
مفتونه مفتونه چشم هايش
مرا عاشق تو كردي اي نگارم
دل ام را برده ي و دل بيقرارم
همه غم هاي عاشقان دنيا

بدست من سپردي روزگارم
مقبوله مقبوله موهايش
افتاده تا شانه هايش
مفتونه مفتونه چشم هايش
چشم هاي سرمه سايش

نازنينم برقص برقص برقص برقص
زحرف كس نترس نترس نترس نترس
نترس از طعنه اي هرخارو هرخس
نترس از طعنه اي هرخارو هرخس

چرا از عاشقي خبر ناري
چرا از عاشقي خبر ناري
به عشق من دگرباور نداري
به عشق من دگرباور نداري
منم دلخسته وآشفته تنها

بدان كه غيرمن دلبر نداري
مقبوله مقبوله موهايش
افتاده تا شانه هايش
مفتونه مفتونه چشم هايش
چشم هاي سرمه سايش

نازنينم برقص برقص برقص برقص
زحرف كس نترس نترس نترس نترس
نترس از طعنه اي هرخارو هرخس ر
نترس از طعنه اي هرخارو هرخس