• Albums
  • Lyrics (9)


در خیالت این دل افگار پر خون می شود
از نگاه تو درو دیوار بیخود می شود

تا که دوری در قفا سودای دیدارت کنم
چون بیایی دیده یی بیمار بیخود می شود