• Albums
  • Lyrics (7)

جگروم جگروم تو نداری
از لطیفه عزیزی


دِسماله سر برگ گلا میمانه
مرغ دلکم چـطور چــطور میخانه

خواستگاری روان کنوم زمستان آمد
آیا تو بــگو کــه پـــدرت میدانه

جگروم جگروم تو نداری خبروم
دیگه نداروم مه ارمان اگه تو باشی به بروم

مانند ستارۀ ســــحــر چشمانت
قـــربان لــــب و ســفــیـدی دنـدانت

چشـــمم به رهـــت دل به امیدت مانده
یک روز نگفـتـــی که شوم مـهـمـانت

جگروم جگروم تو نداری خبروم
دیگه نداروم مه ارمان اگه تو باشی به بروم

Jigarom Jigarom Tu Nadari
by Latifa Azizi